Viešoji įstaiga Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

VIEŠIEJI PIRKIMAI

    Visą informaciją apie planuojamus,organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP). Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas (skelbiamas ir atnaujinamas).

Numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planai

Mažos vertės pirkimų žurnalas (atnaujinamas kas mėnesį)

Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarka

Viešųjų pirkimų skelbimai

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Techninių specifikacijų skelbimai

Sutartys