Viešoji įstaiga Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

DARBO UŽMOKESTIS Print

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. BALANDŽIO MĖN.


Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

darbo užmokesčio fondas, Eur

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)
(3/4)

vieno etato
 (3/5)

1

2

3

4

5

6

7

Iš viso:

          37,931   

58

53,5

654,0

   709,0  

1

Gydytojai

2590,00
3

2

863,3   

1295,0

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

5081,00

6

4,75

846,8

    1069,7   

3

Slaugytojai

17885,00

25

24,5

 715,4   

     730,0   

4

Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą

2693,0

4

3,25

673,3   

       828,6   

5

Kitas personalas

9682,00

20

19

484,1  

      509,6  Eil. Nr.    Rodiklis    Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje    2012 m. kovo mėn. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis, Lt                                             
1    2    3    4
     Iš viso:    42    1977
1    Gydytojai    2    3247
2    Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu    5    2951
3    Slaugytojai    18    2138
4    Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu    7    1562
5    Kitas personalas    10    1238