Viešoji įstaiga Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

DARBO UŽMOKESTIS Print

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2017 M. GEGUŽĖS MĖN.


Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

darbo užmokesčio fondas, Eur

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)
(3/4)

vieno etato
 (3/5)

1

2

3

4

5

6

7

Iš viso:

                41.971   

59

54,25

                      711,4   

                   773,7   

1

Gydytojai

4379

3

2

                   1.459,7   

2189,5

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

5797

5

4,5

1159,4

                1.288,2   

3

Slaugytojai

18337

24

23,5

                      764,0   

                   780,3   

4

Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą

2441

4

3,25

                      610,3   

                   751,1   

5

Kitas personalas

11017

23

21

                      479,0   

                   524,6   


Eil. Nr.    Rodiklis    Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje    2012 m. kovo mėn. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis, Lt                                             
1    2    3    4
     Iš viso:    42    1977
1    Gydytojai    2    3247
2    Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu    5    2951
3    Slaugytojai    18    2138
4    Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu    7    1562
5    Kitas personalas    10    1238