Viešoji įstaiga Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

DARBO UŽMOKESTIS Print

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. LIEPOS MĖN.


Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

darbo užmokesčio fondas, Eur

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)
(3/4)

vieno etato
 (3/5)

1

2

3

4

5

6

7

Iš viso:

          43572  

59

53,5

738,51

   814,43  

1

Administracija

75918

7,25

948,88   

1047,03

2

Gydytojai

2993

3

2

997,67

    1496,50   

3

Slaugytojai

19323

23

22

 840,13   

     878,32   

4

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

1750,00

3

2,25

583,33   

      777,78   

5

Kitas personalas

11915

22

20

541,59  

      595,75  Eil. Nr.    Rodiklis    Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje    2012 m. kovo mėn. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis, Lt                                             
1    2    3    4
     Iš viso:    42    1977
1    Gydytojai    2    3247
2    Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu    5    2951
3    Slaugytojai    18    2138
4    Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu    7    1562
5    Kitas personalas    10    1238