Viešoji įstaiga Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

DARBO UŽMOKESTIS Print

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2017 M. SPALIO MĖN.


Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

darbo užmokesčio fondas, Eur

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)
(3/4)

vieno etato
 (3/5)

1

2

3

4

5

6

7

Iš viso:

                36.302   

59

54,25

615,3

           669,2  

1

Gydytojai

2549

3

2

849,7   

1274,5

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

4923

5

4,5

984,6

                1.094,0   

3

Slaugytojai

17835

25

23,5

                      713,4   

                   758,9   

4

Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą

2226

4

3,25

556,5   

                   684,9   

5

Kitas personalas

8769

22

21

398,6  

                   417,6   Eil. Nr.    Rodiklis    Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje    2012 m. kovo mėn. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis, Lt                                             
1    2    3    4
     Iš viso:    42    1977
1    Gydytojai    2    3247
2    Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu    5    2951
3    Slaugytojai    18    2138
4    Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu    7    1562
5    Kitas personalas    10    1238